The Israel Securities Authority is establishing Innovation Hub For Blockchain & Fintech Companies

יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה, מודיעה על הקמת Innovation Hub רגולטורי לתחום הפינטק (אימוץ טכנולוגיות לשירותים ולמוצרים פיננסיים). יוזמה זו נועדה לקדם את השיח ולייצר את השפה המשותפת בין הרשות לגורמים הרלוונטיים העוסקים בתחום, לאור הפוטנציאל הטמון בתחום ותרומתו לשוק ההון ולכלכלת ישראל.

לאור ההתפתחויות בטכנולוגיה ובמגוון המודלים העסקיים בתחום, רואה הרשות חשיבות רבה להרחבת הידע וההבנה בנושא. זאת, בין היתר, כדי להימנע מהצבת מכשולים רגולטוריים מיותרים, ואף לבחון התאמות נדרשות ברגולציה. על כן, פרסמה הרשות קול קורא לחברות וליזמי פינטק במטרה להכיר את המסגרת הרגולטורית הרלבנטית, להתאים את פעילותם לרגולציה, ככל שנדרש, ולקבל מסגל הרשות ליווי בתהליך.

העשור האחרון התאפיין בהתפתחויות טכנולוגיות חדשניות ופורצות דרך שנועדו לשפר, לייעל, ולשנות את אופן צריכת השירותים בעולם הפיננסי. היקף ההשקעות בעולם המופנות לתחום זה צמח בשנים האחרונות בקצב מסחרר, וכיום עומד על כעשרות מיליארדי דולר לשנה. לפי הערכה, בישראל לבדה פועלות מאות חברות בתחום.

בהתאם, רואה הרשות את הפוטנציאל של תחום הפינטק בקידום תחום השירותים הפיננסיים, תוך שכלול שוק ההון, הפחתת העלויות בו והנגשת השירותים לציבורים נוספים.

יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה: " הקמת Innovation Hub לתחום הפינטק מתכתבת עם חזון הרשות לפיתוח תחום השירותים הפיננסים לציבור המשקיעים בישראל. לנגד עניינו מתרחשת מהפכה של ממש בתחומים רבים אשר משנה את אופן צריכת השירותים בידי הצרכנים ברחבי העולם. רשות ניירות ערך שואפת להוביל את תחום החדשנות ככלל ואת תחום הפינטק בפרט, מתוך הבנת תרומתו לציבור המשקיעים, לחוסנו של שוק ההון, לצמיחה ולכלכלת ישראל, בראייה צופת עתיד".


4 views0 comments